Asociatia Psihologilor Antreprenori  Tulcea – APAT , a fost înființată la 27 noiembrie 2012, fiind prima asociatie din Tulcea care incearca sa aduca serviciul psihologic la un nivel ridicat de profesionalism si importanta acestuia in viata de zi cu zi, la inițiativa a 5 specialiști – 4 psihologi și 1 asistent social.

A.P.A.T Tulcea si-a propus prin diferite acțiuni, dezvoltarea si implementarea programelor de consiliere psihologica, psihoterapie si asistenta psiho-sociala destinate nevoilor specifice ale persoanelor, familiilor si comunitatilor aflate in dificultate, in vederea sustinerii integrarii acestora in viata economica, sociala si culturala a societatii si asigurarea dreptului la o viata autonoma, implinita si demna.

In decursul anului 2013, APAT in parteneriat cu Biblioteca Judeteana Tulcea a desfasurat actiuni sub forma de workshop-uri fiind abordate urmatoarele teme: Dosar de părinte, ADHD – depistare precoce și metode lucru, Experiența pierderii și a durerii. Viața de după doliu. Boală cronică-Boală terminală, Personalitatea – între normal și patologic, Femeia tradițională vs. Femeia modernă, Cuplul între speranță și deziluzie, Violența în școală și pe stradă, Violența în familie, Calculatorul și copilul meu. Aceste actiuni au fost adresate către specialiștilor din domeniul socio-uman (psihologi, asistenti sociali, cadre didactice, alți specialiști), dar și părinților, copiilor, tinerilor. Prin fiecare workshop, s-a urmarit informarea cadrelor didactice, specialiștilori  și consilierea părinţilor, copii, tineri pe problemele psiho educaţionale raportate la tematica abordată  prin discuții, metode și tehnici de intevenții, aplicații practice. Aceste acțiuni au avut ca finalitate formarea de grupuri de suport cu intervenție personalizata, beneficiând de consiliere gratuită.

De asemenea, a derulat :

Curs de formare profesionala în psihologia clinică, curs ”Tehnici proiective”, creditat de Colegiul Psihologilor din Romania in colaborare cu Societatea de Psihoterapie Experiențială Română – S.P.E.R.

Curs de formare profesională în colaborare cu OAMMR (Ordinul Asistenților Medicali din România) – tematică ”Personalitatea   între normal și patologic”.

 Am  încheiat protocoale de colaborare cu:

- Casa Corpului Didactic Tulcea , a carui obiect l-a constituit dezvoltarea profesională și personală, creșterea impactului educațional al activității cadrelor didactice din învățământul preuniversitar urmărindu-se facilitarea accesului la instrumente și experiențe educaționale moderne.

- Școala Gimnazială nr. 12 Tulcea, urmărindu-se depistare precoce a problemelor de dezvoltare psiho emoționale și comportamentală  ale copilului, informarea părinților și  educatorului privind specificul problemelor depistate în vederea îmbunătăţirii abilităţilor de comunicare psihoeducaţionale cu  preșcolarul. Aceste colaborari s-au derulat pe perioada anului școlar 2013 – 2014, prin implementarea programelor ”Alături prin artă” /Dosar de părinte” / ”Află cine e copilul tău” și care vor fi reluate în perioada anului școlar 2014 – 2015.

 În anul 2014, A.P.A.T.  specialiștii asociatie au facut posibil organizarea a două cursuri de formare profesională

-  curs de formare profesionala în psihologia clinică, cu tema ”Abuzul și neglijarea copilului”, creditat de Colegiul Psihologilor din Romania in colaborare cu Societatea de Psihoterapie Experiențială Română – S.P.E.R.

-  curs de formare profesională în colaborare cu OAMMR (Ordinul Asistenților Medicali din România) – tematică ”Tehnici de comunicare. Managementul lucrului în echipă”.

Echipa de specialiști APAT, a reușit prin resurse proprii să editeze prima broșură sub egida ”APAT – PENTRU TINE” care a fost distribuita gratuit  către membrii Asociației, colaboratori și parteneri.

De asemenea, în perioada iunie – septembrie 2014, APAT a derulat programul ”COMBATE VIOLENȚA. Tehnici eficiente de comunicare” sub forma de sesiuni de informare și sensibilizare a publicului tulcean cu privire la problematica violenței domestice, combaterea urmărilor negative ale violenței domestice prin constituire de grupuri de suport, care a avut impact pozitiv  de aici și necesitatea de implentării unui proiect la nivel județean, de mai mare amploare.

Pentru anul 2014 – 2015, APAT își propune implementarea altor programe cu diferite tematice, prin care amintim ”Combate stresul și nervozitatea” / ”Combate despresia și anxietatea” / ” Cunoaște-te pe tine” .

Toate acțiuni au fost susținute atât prin resurse financiare proprii, dar si cu sprijinul partenerilor și colaboratorilor, membrilor.

Anul 2015 a debutat cu proiectul ,, O MANA PENTRU BOGDAN,, cu ajutorul caruia,Nazarovici Bogdan a primit suma de 1000 lei, bani ce au fost donati catre Asociatie prin donarea celor 2% din impozitul pe venit.

In  MAI 2015, psihologii asociatiei au avut onoarea sa gazduiasca workshop-ul de formare continua intitulat,, EVALUARE CLINICA, PSIHODIAGNOSTIC SI INTERVENTIE PENTRU COPIL, ADULT SI FAMILIE,,Workshop-ul a fost creditat de catre Colegiul Psihologilor din Romania cu 10 credite, si sustinut de Trainer Armand Veleanovici, supervizor psihologie clinica si consiliere psihologica.

Printre proiectele de succes amintim proiectul Cunoaștere și Autocunoaștere! cu următoarea tematică: Dezvoltarea emoțională a copilului tău; Cum mă ridic după divorț; Familia monoparentală; Adolescența o problemă a părinților; Combate depresia și anxietatea , seminar și atelier de lucru.

Un alt proiect important a fost reprezentat de proiectul de formare profesională pentru specialiștii din sănătate cu tema - Factorii psihologici implicați în aderența la tratament, dintre teme amintim: complianța terapeutică în bolile acute și cronice; eșecul aderenței terapeutice; factori sociali implcați în complianța terapeutică; succesul terapeutic, strategii utilizate pentru îmbunătațirea complianței;

 Un proiect de succes și o realizare deosebită a Asociației A.P.A.T.  a fost demararea și implementarea proiectului CULTURĂ PENTRU TOȚI! acțiune cofinanțată de CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA, în perioada septembrie- decembrie 2015; 

Scopul acestui proiect a fost Creșterea gradului de implicare a copiilor din județul Tulcea în activități care valorifică artele plastice, Obiectivul principal al proiectului a fost reprezentat de dezvoltarea de competențele artistice pentru un grup de 20 copii cu probleme de integrare prin activități de ergoterapie și pictură.

Proiectul a fost un real succes materializându- se print-o frumoasă expoziție care a fost găzduită de partenarul nostru în acest proiect Complexul Muzeal de Patrimoniu Nord Dobrogean, CASA AVRAMIDE.

 Alți parteneri implicați în activitățile din acest an a fost ASOCIAȚIA MÂINI ÎNTINSE  TULCEA, Școala Gimnazială nr 12, Școala Gimnazială AL. CIUCURENCU,Școala Gimnazială "ELENA DOAMNA" TULCEA.

În activitățile noastre am avut suportul voluntarilor noștri care prin priceperea și dăruirea lor au realizat activități deosebite alături de noi și care au fosr premiați în cadrul GALEI VOLUNTARULUI 2015 TULCEA,desfășurată pe 05.12.2015.

  Anul 2016, a demarat cu o activitate umanitară care a fost posibilă datorită contribuției persoanelor de bine care prin completarea formulalului F230 , reprezentând 2% din venit impozabil  a facut posibilă o donație pentru domnul NAZAROVICI BOGDAN. 

Pentru ANUL 2016 , ne am propus : -Dezvoltarea portofoliului de parteneriate și colaborari la nivel local, județean și internațional; - dezvolarea de programe de intervenție pentru diferite categorii vulnerabile (copii predispuși la abandon școlar, victime ale violenței familiale, etc); -  identificarea , accesare de surse de finațare din fonduri nerambursabile europene , fonduri de la bugetul local , care să permită implementarea unor programe integrate de intervenție pentru diferite categorii vulnerabile;

Vom continua să demaram diferite programe sub egida:- Educație pentru comunitatea tulceană, ÎNVĂȚÂND PE ALȚII , ÎNVĂȚAM ȘI NOI -programe de formare și dezvoltare profesională;-ACȚIUNI UMANITARE -SĂ FIM EMPATICI!

 ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ DEMNĂ ȘI RESPONSABILĂ - Proiect cofinanțat din bugetul local al municipiului TULCEA 

LOCAȚIA -TULCEA

DURATA PROIECTULUI - 1 MAI - 15 AUGUST 2016 

SCOPUL PROIECTULUI- diminuarea la nivelul municipiului Tulcea a numărului de persoane aflate în situație de vulnerabilitate/dificultate datorită violenței în familie sau lipsei unei educații pentru viață de familie.

Obiectivul proiectului -prevenirea și limitarea unor situații de dificultate /vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, diminuarea numărului de tineri din municipiul Tulcea aflați în situație de dificultate/ vulnerabilitate prin consilierea timpurie a unui număr de 90 de copii din ciclul primar în domeniul educație pentru viața de familie.

Partener- Școala Gimnazială - Constantin Găvenea Tulcea 

   Proiectul Împreună pentru o viață demnă și responsabilă, desfășurat în perioada 1 mai- 15 august 2016 , Acțiune Cofinațată din bugetul local al municipiului TULCEA, intră în a doua etapă astfel în perioada 1 -30 iunie 2016 se desfășoară perioada de Evaluare și consiliere individuală a 15 femei victime ale violenței în familie.

 Proiectul COPILUL DE LÂNGĂ TINE- implementat de A.P.A.T cu finanțare din partea CONSILIULUI JUDETEAN TULCEA -se desfășoară în perioada 1 iunie - 30 septembrie 2016.

Scopul proiectului îl constituie implicarea a 10 copii fără probleme de sănătate în procesul de acceptare reciprocă și integrare în comunitate a 10 copii cu dizabilități din TULCEA.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de implicare al comunităților din județul TULCEA (copii, adulți, autorități locale și cadre didactice) în procesul de acceptare reciprocă și integrare a copiilor cu dizabilități, prin dezvoltarea de competențe ludice și artistice în urma consilierii și participării la ateliere de teatru, pictură și ludoterapie.

 ASOCIATIA ALIAT împreună cu specialistii A.P.A.T. și voluntari au realizat CARAVANA ALCOHELP, s au oferit informații legate de consumul abuziv de substanțe alcool, droguri;

În parteneriat cu ASOCIATIA SWEETPEOPLE am  participat la ROWANIA FEST desfășurînd activități de informare și promovare.

În cadrul GALEI VOLUNTARULUI 2016,  au fost premiați voluntarii ASOCIAȚIEI A P A T , care au desfășurat activități pe parcursul anului.

Cu suportul financiar al FARMACIEI LIFE Tulcea ȘI CONSILIULUI JUDETEAN TULCEA am incheiat anul 2016 cu frumoase cadouri oferite copiilor din cadrul Grădiniței FRECATEI. 

 ASOCIATIA PSIHOLOGILOR ANTREPRENORI TULCEA desfășoară in perioada iunie - noiembrie 2017, două proiecte cu impact social și cultural educativ.

     Proiectul TU REUȘEȘTI/ POȚI REUȘI/ VEI REUȘI  se desfășoară in perioada 15 mai -25 noiembrie 2017, cu finanțare din partea UAT PRIMARIA TULCEA, și are ca grup țintă 40 de persoane; 20 de femei cap de familie monoparentală și 20 specialiști angajați ai unor instituții care ar putea acorda sprijin femeilor aflate în pericol de marginalizare datorită situațiilor lor civile și familiale. Prin crearea unui de specialiști se dorește realizarea unui canal de legătură intre instituții. 

      Proiectul IMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ DEMNĂ ȘI SĂNĂTOASĂ, COFINANȚAT DE COSILIUL JUDEȚEAN TULCEA in Cadrul PROGRAMULUI ACTIVITĂȚI CULTURAL EDUCATIVE,se desfășoară in perioada 15 iunie- 15 noiembrie 2017, având ca scop dezvoltarea  personală a unui număr de 200 de tineri tulceni prin dobîndirea de competențe artistice și ludice sau creșterea gradului lor de informare cu privire la necesitatea integrării în comunitate a persoanelor cu dizabilități și respectării princiiilor unei vieți sănătoase. 

Obiectivul general al proeictului constă în educarea tinerilor prin utilizarea unor metode de educație non- formală.

Obiective specifice  -Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța acceptării semenilor cu dizabiliăți , a dorinței de implicare în integrarea acestora și dezvoltarea de competențe ludice și artistice pentru un grup de copii cu și fără dizabilități din municipiul TULCEA, în urma participării la atelierele de ergoterapie și fotografie.

Diminuarea la nivelul județului tulcea a numărului de persoane aflate in situație de vulnerabilitate / dificultate datorită consumului de alcool și droguri in familie prin conștientizarea unui număr de 180 de tineri, participanți la 6 acțiuni coordonate de specialiștii psihologii.

    A.P.A.T a desfășurat în perioada 15 iunie -30 iulie 2017 PRIMA ETAPĂ din proiectul IMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ DEMNĂ ȘI SĂNĂTOASĂ, proiect cofinanțat de CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA, având ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța acceptării semenilor cu dizabilități, a dorinței de implicrae în integrarea acestora și dezvoltarea de competențe ludice și artistice pentru 10 tineri fără dizabilități din municipiu, în urma participării la ateliere de ergoterapie și fotografie, alături de 10 copii cu dizabilități. Activitățile  s au bucurat de un real succes prin participarea copiilor , părinților și voluntarilor în proiect.