A.P.A.T. are ca scop principal constituirea unui cadru dinamic care sa permita dezvoltarea si implementarea programelor de consiliere psihologica, psihoterapie si asistenta psiho-sociala destinate nevoilor specifice ale persoanelor, familiilor si comunitatilor aflate in dificultate, in vederea sustinerii integrarii acestora in viata economica, sociala si culturala a societatii si asigurarea dreptului la o viata autonoma, implinita si demna.

Vom incerca sa indeplinim scopul asociatiei prin: 

  • Iniţierea de activităţi educative, formative, de evaluare psihologică, consiliere şi psihoterapie adresată, copiilor, adolescenţilor, persoanelor cu deficienţe, persoanelor dependente de drog, alcool, tutun, precum şi altor categorii de solicitanţi;
  • Derularea de programe de terapie de suport pentru persoanele cu boli cronice;
  • Organizarea de programe de educaţie continuă  pentru sănătate, consiliere educaţională pentru copii, cadre didactice, părinţi;
  • Informarea şi sensibilizarea opinie publice referitor la programele de consiliere psihologică, beneficiile intervenţiilor din sfera psihoterapiei cu scop de informare şi management al stresului la locul de muncă;
  • Facilitarea  comunicarii şi colaborarii  între specialişti din domenii conexe socio umane (psihopedagogi, consilieri şcolari, cadre medicale, asistenţi sociali);
  • Colaborarea cu alte asociaţii, societăţi ştiinţifice, culturale sau umanitare, precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate care pot sprijini Asociaţia în realizarea scopurilor;
  • Desfăşurea de activităţi de acceptare şi integrare a copiilor cu dizabilităţi în grădiniţe, şcoli normale, oferindu-le suport părinţilor, cadrelor didactice în vederea unei bune integrări;
  • Iniţierea de programe de formare profesională în domeniile psihologiei şi asistenţei sociale;  
  • Iniţierea de activităţi de depistare precoce a tulburărilor de dezvoltare la copilul mic;

 

 

Comentariu nou

Nume:
Adresă e-mail:  
Mesaj:  
Antispam:
Nu se vede.